Regulamin pilskie.pl

pilskie.pl – regulamin korzystania z serwisu

Regulamin określa zasady korzystania z katalogu oraz reguły funkcjonowania serwisu internetowego pilskie.pl.

Użytkownik – internauta, osoba korzystająca z serwisu pilskie.pl.

Serwis – portal pilskie.pl jest udostępniany przez firmę ZEEN z siedzibą w 64-920 Piła ul. Ofiar Katynia 6.

Użytkownik ma prawo do:
1.wyszukiwania i przeglądania zamieszczonych wpisów
2.wysyłania zapytań poprzez formularze na stronach serwisu, przy czym zapytania nie mogą mieć charakteru reklamowego własnych lub obcych usług lub produktów.
3.kontaktu na numery telefoniczne podane w prezentacjach wyłącznie celem skorzystania z ofert

Zabrania się :
1.przeglądania i wyszukiwania za pomocą innych aplikacji niż przeglądarki internetowe
2.zbierania danych w sposób zautomatyzowany za pomocą robotów (wyjątek google.pl, bing.com, yandex.com)
2.korzystania z formularzy kontaktowych do realizacji celów marketingowych
3.kopiowanie materiałów zawartych w portalu pilskie.pl

Informacje ogólne :
Prezentowane w portalu dane są ogólnodostępne w sieci Internet.

Prezentowane w portalu profile firm są moderowane.

Zamieszczenie profilu firmy – darmowy i płatny – kontakt.

Usunięcie z profilu firmy reklam i flagi darmowy wymaga zmiany na profil płatny – kontakt.

Reklamy/promocja  na stronie głównej, stronach kategorii, stronach firm – kontakt.

Firma ZEEN nie odpowiada za materiały i informacje zamieszone lub przekazane do zamieszczenia w ofertach (loga, fotografie, teksty) przez Użytkownika. Wszelkie naruszenia praw autorskich (teksty, elementy graficzne itp.) będą po pisemnym zgłoszeniu niezwłocznie usuwane.

Dobrowolne przekazanie jakichkolwiek danych (teksty, pliki graficzne i inne) poprzez formularze w Serwisie Internetowym lub wysłanie do właściciela Serwisu w formie poczty elektronicznej (email) czy też w formie tradycyjnej poczty papierowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie, modyfikowanie i publikowanie przez adresata oraz firmę ZEEN z możliwością wycofania zgody wyłącznie w formie pisemnej ( email, list ). Rezygnacja w formie ustnej jest niewystarczająca. Usunięcie wszelkich informacji reklamowych z pilskie.pl dokonywane jest najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnej dyspozycji od Właściciela oferty.

Brak pisemnej dyspozycji ze strony Właściciela reklamowanej oferty, dla której zakończył się czas zleconej płatnej emisji, oznacza wyrażenie zgody na bezpłatną prezentację danych firmy i jej oferty (teksty, wszystkie elementy graficznej, itp.).